Courses/Carnatic Classical

Carnatic Classical

Carnatic Beginners? Start Here!

Sarale Varase

Basic Sarale Varase

Jante Varase

Advanced Sarale Varase

Geethe

Sanchari Geethe I

Sanchari Geethe II

Sanchari Geethe III

Pillari Geethe

Nottuswaram

Nottuswarams

Know your Nottuswarams
Jathiswara

Jathiswaras I

Jathiswaras II

Jathiswaras III

Jathiswaras


Swarajathi

Swarajathis

Varnams

Abhogi & Mohana Tana Varnams

Vasanta & Hamsadwani Tana Varnams

Sri Raga & Kalyani Tana Varnams

Shankarabharana Tana Varnam

Krithis

Pancharatna Krithis I

Krithis I

Krithis IIMalayalam

Malayalam Devotional I

Malayalam Light Music I

Malayalam Light Music II

Malayalam Devotional II

Telugu

Telugu Devotional Music I

Telugu Devotional Music II
Tamil

Tamil Light Music I

Thiruppavai

Tamil Light Music II

Tamil Light Music III

Vachana

Vachana

Devaranama

Devaranama